This is a simple headline

This is a sub title

NẠP ĐẦU MỖI NGÀY BẮN CÁ NỔ HŨ

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

KHUYẾN MÃI TIỀN NẠP TỐI THIỂU THƯỞNG TỐI ĐA VÒNG CƯỢC
50% 500,000 đ 1,000,000 đ 20

Ví dụ:

Tiền nạp: 500,000 đ

☛ Tiền thưởng: 500,000 x 50% = 250,000 đ

☛ Cược hiệu lực: (500,000 + 250,000) x 20 = 15,000.000 đ

Lưu ý:

Tiền nạp: 3,000.000 đ

☛ Tiền thưởng: 3,000.000 x 50% = 1,500.000 (thưởng tối đa 1,000.000 đ)

☛ Cược hiệu lực: (3,000.000 + 1,000.000) x 20 = 80,000.000 đ

☛ Số lần tham gia: Đơn nạp đầu tiên trong ngày chưa tham gia cược

☛ Cách thức tham gia: Nhấn áp dụng

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

HOÀN TRẢ BẮN CÁ NỔ HŨ

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

CẤP BẬC TỔNG NẠP TỔNG CƯỢC HOÀN TRẢ VÒNG CƯỢC
VIP0 Cơ bản Cơ bản 0.1% 1
VIP1 70,000.000 đ 100,000.000 đ 0.2%
VIP2 100,000.000 đ 300,000.000 đ 0.25%
VIP3 300,000.000 đ 500,000.000 đ 0.3%
VIP4 500,000.000 đ 800,000.000 đ 0.35%
VIP5 800,000.000 đ 1,000,000.000 đ 0.4%
VIP6 1,000,000.000 đ 2,000,000.000 đ 0.45%
VIP7 2,000,000.000 đ 5,000,000.000 đ 0.5%
VIP8 5,000,000.000 đ 8,000,000.000 đ 0.55%
VIP9 8,000,000.000 đ 10,000,000.000 đ 0.6%
VIP10 10,000,000.000 đ 20,000,000.000 đ 0.7%

 

Áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tham gia tại 868H

Nội dung khuyến mãi:

☛ Thời gian hoàn trả: Mỗi ngày vào lúc 11:00 (GMT +7)

☛ Trò chơi: Áp dụng cho tất cả các sảnh bắn cá nổ hũ (không gồm xổ số)

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

HOÀN TRẢ CƯỢC THUA BÓNG ĐÁ

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

Bảo hiểm 4.8% Thể thao mỗi tuần không giới hạn số tiền bảo hiểm

☛ Đối tượng khuyến mãi: Tất cả thành viên tham gia tại sảnh Thể thao của 868H

☛ Cách thức tham gia: Liên hệ CSKH 24/7 để tham gia đăng ký

☛ Thời gian khuyến mãi: Trước 12:00 mỗi thứ 3 hàng tuần

☛ Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 12:00 vào thứ hai mỗi tuần

Nội dung khuyến mãi:

% BẢO HIỂM

TỔNG THUA TRONG TUẦN

THƯỞNG TỐI ĐA

VÒNG CƯỢC

4.8%

500,000 đ

Không giới hạn

3

☛ Tổng tiền cược Thể thao thua của thành viên trong tuần tối thiểu phải đạt 500,000 đ

☛ Tiền khuyến mãi sẽ được tính tổng số tiền thua của thành viên trong tuần nhân cho % bảo hiểm

Ví dụ: Trong tuần thành viên có tổng số tiền cược thua là 100,000,000 đ

– Tổng tiền thua: 100,000,000 đ x 4.8% = 4,800,000 đ

Doanh thu cược yêu cầu: Số tiền khuyến mãi x 3 vòng cược

– Cược hiệu lực: 4,800,000 x 3 = 14,400,000 đ

☛ Khuyến mãi không bao gồm xổ số

☛ Áp dụng: Tất cả các sảnh Thể thao tại 868H

☛ Mỗi tuần thành viên phải liên hệ cskh để đăng ký và nhận thưởng

 

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

HOÀN TRẢ CƯỢC THUA BÓNG ĐÁ

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

HOÀN TRẢ VÉ CƯỢC TỐI THIỂU HOÀN TRẢ TỐI ĐA VÒNG CƯỢC
100% 300,000 đ 300,000 đ 1

Nội dung khuyến mãi:

☛ Áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tại 868H Sports

☛ Áp dụng duy nhất cho tất cả sảnh thể thao

☛ Thời gian nhận thưởng: Sau 24h đơn cược thua mà thành viên không liên hệ CKSH để đăng ký thì sẽ không được tính

☛ Yêu cầu: Đơn cược thua đầu tiên tại các sảnh thể thao

☛ Cách thức tham gia: VUI LÒNG LIÊN HỆ CSKH 24/7

Ví dụ:

Vé cược thua tối thiểu: 300,000 đ

☛ Hoàn trả: 300,000 đ

☛ Cược hiệu lực: 300,000 x 1 = 300,000 đ

Lưu ý:

Vé cược thua: 500,000 đ

☛ Hoàn trả: 300,000 đ

☛ Cược hiệu lực: 300,000 x 1 = 300,000 đ

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

THỂ THAO HOÀN TRẢ MỖI NGÀY

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

CẤP BẬC TỔNG NẠP TỔNG CƯỢC HOÀN TRẢ VÒNG CƯỢC
VIP0 Cơ bản Cơ bản 0.1% 1
VIP1 70,000.000 đ 100,000.000 đ 0.2%
VIP2 100,000.000 đ 300,000.000 đ 0.25%
VIP3 300,000.000 đ 500,000.000 đ 0.3%
VIP4 500,000.000 đ 800,000.000 đ 0.35%
VIP5 800,000.000 đ 1,000,000.000 đ 0.4%
VIP6 1,000,000.000 đ 2,000,000.000 đ 0.45%
VIP7 2,000,000.000 đ 5,000,000.000 đ 0.5%
VIP8 5,000,000.000 đ 8,000,000.000 đ 0.55%
VIP9 8,000,000.000 đ 10,000,000.000 đ 0.6%
VIP10 10,000,000.000 đ 20,000,000.000 đ 0.7%

Áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tham gia tại 868H

Nội dung khuyến mãi:

☛ Thời gian hoàn trả: Mỗi ngày vào lúc 11:00 (GMT +7)

☛ Trò chơi: Áp dụng cho tất cả các sảnh thể thao (không gồm xổ số)

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

THỂ THAO NẠP ĐẦU CỰC HẤP DẪN

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

KHUYẾN MÃI TỔNG NẠP TỔNG THƯỞNG VÒNG CƯỢC
NẠP ĐẦU 1,000.000 đ 86,868 đ 3
3,500.000 đ 348,868 đ
11,500.000 đ 1,186.868 đ
35,000.000 đ 3,486.868 đ
120,000.000 đ 11,868.868 đ
230,000.000 đ 24,868.868 đ
460,000.000 đ 48,868.868 đ

Đối thương tham gia áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tại 868H Sports

Nội dung khuyến mãi:

☛ Mỗi thành viên mới đăng ký có đơn nạp đầu bằng tổng nạp yêu cầu sẽ nhận được tiền thưởng tương đương

☛ Khuyến mãi nạp đầu không bao gồm xổ số

Ví dụ: (Tiền nạp + khuyến mãi) x vòng cược

☛ Tiền nạp: 1,000.000 đ

☛ Tiền thưởng: 86,868 đ

☛ Cược hiệu lực: (1,000.000 + 86,868) x 3 = 3,260.604 đ

☛ Trò chơi áp dụng: Tất cả các sảnh thể thao

☛ Yêu cầu: Bắt đầu nhận khuyến mãi từ mức tổng nạp 35,000.000 đ nhận 3,486.868 đ trở đi, thành viên khi tham gia đăng ký mức thưởng này vui lòng liên hệ CSKH để cung cấp (ảnh chụp cầm CMND)

☛ Số lần tham gia: Mỗi tài khoản đăng ký chỉ được tham gia một lần duy nhất

☛ Cách thức tham gia: Nhấn áp dụng

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

PHAO CỨU TRỢ CASINO MỖI TUẦN 2%

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

Bảo hiểm 2% Casino mỗi tuần không giới hạn số tiền bảo hiểm

☛ Đối tượng khuyến mãi: Tất cả thành viên tham gia tại sảnh Casino của 868H

☛ Cách thức tham gia: Liên hệ CSKH 24/7 để tham gia đăng ký

☛ Thời gian khuyến mãi: Trước 12:00 mỗi thứ 3 hàng tuần

☛ Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 12:00 vào thứ hai mỗi tuần

Nội dung khuyến mãi:

% BẢO HIỂM

TỔNG THUA TRONG TUẦN

THƯỞNG TỐI ĐA

VÒNG CƯỢC

2%

500,000 đ

Không giới hạn

3

☛ Tổng tiền cược Casino thua của thành viên trong tuần tối thiểu phải đạt 500,000 đ

☛ Tiền khuyến mãi sẽ được tính tổng số tiền thua của thành viên trong tuần nhân cho % bảo hiểm

Ví dụ: Trong tuần thành viên có tổng số tiền cược thua là 100,000,000 đ

– Tổng tiền thua: 100,000,000 đ x 2% = 2,000,000 đ

Doanh thu cược yêu cầu: Số tiền khuyến mãi x 3 vòng cược

– Cược hiệu lực: 2,000,000 x 3 = 6,000,000 đ

☛ Khuyến mãi không bao gồm xổ số

☛ Áp dụng: Tất cả các sảnh Casino tại 868H

☛ Mỗi tuần thành viên phải liên hệ cskh để đăng ký và nhận thưởng

 

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

CASINO NẠP ĐẦU

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

KHUYẾN MÃI TIỀN NẠP TỐI THIỂU THƯỞNG TỐI ĐA VÒNG CƯỢC
20% 500,000 đ 4,000.000 đ 12

Ví dụ:

Tiền nạp: 500,000 đ

☛ Tiền thưởng: 500,000 x 20% = 100,000 đ

☛ Cược hiệu lực: (500,000 + 100,000) x 12 = 7,200.000 đ

Lưu ý:

Tiền nạp: 30,000.000 đ

☛ Tiền thưởng: 30,000.000 x 20% = 6,000.000 (Thưởng tối đa 4,000.000 đ)

☛ Cược hiệu lực: (30,000.000 + 4,000.000) x 12 = 408,000.000 đ

☛ Số lần tham gia: 1 lần duy nhất (lần nạp đầu)

☛ Cách thức tham gia: Nhấn áp dụng

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

BACCRAT CÀNG CHƠI CÀNG THÍCH

Khuyến mãi độc quyền 868H Sports

SỐ LẦN TIỀN CƯỢC TIỀN THƯỞNG VÒNG CƯỢC
6 lần 100,000 đ 200,000 đ 1
500,000 đ 300,000 đ
1,000.000 đ 500,000 đ
11 lần 100,000 đ 300,000 đ
500,000 đ 1,000.000 đ
1,000.000 đ 2,000.000 đ
25 lần 100,000 đ 3,000.000 đ
500,000 đ 5,000.000 đ
1,000.000 đ 15,000.000 đ

Đối tượng khuyến mãi: Tất cả thành viên chơi Baccrat có số lần thắng liên tiếp trong cùng bàn chơi

Nội dung khuyến mãi:

☛ Khuyến mãi chỉ được tham gia 1 lần duy nhất mỗi ngày

☛ Mỗi ván liên tiếp phải nằm trong mức giới hạn cược mới tính là hợp lệ

☛ Khuyến mãi chỉ Áp dụng cho các sảnh như: 868H, Sexy, AG, BBIN, BG, EBET

☛ Cách thức tham gia: VUI LÒNG LIÊN HỆ CSKH 24/7

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

CẤP BẬC TỔNG NẠP TỔNG CƯỢC HOÀN TRẢ VÒNG CƯỢC
VIP0 Cơ bản Cơ bản 0.2% 1
VIP1 70,000.000 đ 100,000.000 đ 0.3%
VIP2 100,000.000 đ 300,000.000 đ 0.35%
VIP3 300,000.000 đ 500,000.000 đ 0.4%
VIP4 500,000.000 đ 800,000.000 đ 0.45%
VIP5 800,000.000 đ 1,000,000.000 đ 0.5%
VIP6 1,000,000.000 đ 2,000,000.000 đ 0.55%
VIP7 2,000,000.000 đ 5,000,000.000 đ 0.6%
VIP8 5,000,000.000 đ 8,000,000.000 đ 0.65%
VIP9 8,000,000.000 đ 10,000,000.000 đ 0.7%
VIP10 10,000,000.000 đ 20,000,000.000 đ 0.8%

Áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tham gia tại 868H

Nội dung khuyến mãi:

☛ Thời gian hoàn trả: Mỗi ngày vào lúc 11:00 (GMT +7)

☛ Trò chơi: Áp dụng cho tất cả các sảnh Casino (không gồm xổ số)

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

TẶNG QUÀ SINH NHẬT

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

TỔNG TIỀN NẠP THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA VÒNG CƯỢC
5,000.000 đ Liên tục 3 tháng 1,500.000 đ 3

Đối tượng tham gia dành cho tất cả thành viên đăng ký tại 868H Sports

Nội dung khuyến mãi:

☛ Thành viên nhận khuyến mãi, tài khoản phải đăng ký tham gia nạp tiền trước 2 tháng

☛ Trò chơi áp dụng: Tất cả trò chơi tại 868H Sports (không gồm xổ số)

☛ Thành viên đăng ký cung cấp (Tài khoản đăng nhập, hình ảnh ngân hàng trùng khớp với thông tin đăng ký, hình ảnh CMND 2 mặt đính kèm)

☛ Cách thức tham gia: VUI LÒNG LIÊN HỆ CSKH 24/7

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

ĐẲNG CẤP NGƯỜI CHƠI VIP

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

Áp dụng: Thành viên có cấp độ VIP3 trở lên

Nội dung khuyến mãi:

☛ Hoạt động vòng quay may mắn mỗi tháng: Thành viên đạt cấp VIP3 sẽ có cơ hội nhân thưởng gồm:

Nhiều giải khuyến khích: Tivi, tủ lạnh, máy giặt, Laptop

Ba giải nhất: iPhone Pro Max (tỷ lệ trúng thưởng lên đến 50%)

Một giải đặc biệt: Một chiếc ô tô sang trọng trị giá 100,000 USD (tỷ lệ trúng thưởng 1%)

☛ Mỗi tháng 868H Sports sẽ chọn ra 5 thành viên may mắn nhất để tham gia vào vòng quay trúng thưởng

☛ Thành viên trúng thưởng cần cung cấp (tên đăng nhập, ảnh ngân hàng liên kết trùng khớp với thông tin đăng ký, CMND 2 mặt đính kèm)

☛ Các thức tham gia: VUI LÒNG LIÊN HỆ CSKH 24/7

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

NẠP TIỀN LIỀN TAY THƯỞNG NGAY 1% ĐƠN NẠP ĐẦU MỖI NGÀY

Khuyến mãi độc quyền tại 868H Sports

KHUYẾN MÃI

TIỀN NẠP TỐI THIỂU

THƯỞNG TỐI ĐA

VÒNG CƯỢC

1%

1,000,000 đ

1,868,000 đ

1

 

Đối tượng tham gia dành cho tất cả thành viên đăng ký tại 868H Sports

Thưởng nạp tiền 1% mỗi ngày cho đơn nạp đầu lên đến 1,868,000 đ

Nội dung khuyến mãi:

☛ Áp dụng cho đơn nạp đầu (Ngoại trừ xổ số)

☛ Số lần tham gia: Đơn nạp đầu tiên trong ngày chưa tham gia cược

☛ Ví dụ:

– Tiền nạp: 1,000,000 đ

– Tiền thưởng: 1% x 1,000,000 đ = 10,000 đ

– Doanh thu cược yêu cầu: (1,000,000 + 10,000) x 1 = 1,010,000 đ

☛ Thời gian khuyến mãi: Thành viên chỉ được tham gia khuyến mãi mỗi ngày một lần (chỉ áp dụng cho khoản nạp gần nhất và chưa thực hiện lệnh rút)

☛ Thời gian đăng ký: Đăng ký trong ngày được tính theo giờ địa phương GMT+8

☛ Cách thức tham gia: Nhấn áp dụng

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản

GIỚI THIỆU BẠN BÈ

khuyến mãi độc quyền 868H Sports

Giới thiệu bạn bè tham gia không giới hạn:

☛ Đối tượng khuyến mãi: Thành viên từng có giao dịch nạp tiền tại 868H Sports

☛ Thành viên 868H Sports giới thiệu một thành viên mới tham gia, sẽ nhận được tiền thưởng 868,000 đ, không giới hạn số lượng thành viên giới thiệu

☛ Thành viên phải có giao dịch nạp rút tối thiểu 200,000 đ mới đạt đủ điều kiện giới thiệu thành viên mới tham gia

☛ Thành viên nhận thưởng giới thiệu 868,000 vòng cược yêu cầu x8

☛ Thời gian bắt đầu áp dụng khuyến mãi: 2021/4/21

Cách tính: Tiền thưởng x vòng cược

Tiền thưởng: 868,000 đ

Cược hiệu lực: 868,000 x 8 = 6,944.000 đ

Nội dung khuyến mãi:

1. Tài khoản của thành viên được giới thiệu, mức cược yêu cầu 86,868.868 đ (Nếu tài khoản được giới thiệu đạt đủ mức cược yêu cầu thì thành viên giới thiệu được nhận ngay 868,000 đ)

2. Cách thức tham gia trước khi giới thiệu bạn bè, VUI LÒNG LIÊN HỆ CSKH 24/7 để đăng ký

868H Sports áp dụng cho thành viên Điều kiện & Điều khoản